Algemene voorwaarden

 • LAIFFI Nodric wellness en lifestyle, Laiffi gevestigd te Leidschendam, mobielnummer: 06-14492122. Hierna genoemd Laiffi.
 • Medewerker: een persoon welke in dienst is van of werkzaam is voor Laiffi.
 • Aangeboden dienstverlening: verzorgen van diverse massages op bovengenoemd adres of op locatie.
 • CliĆ«nt: de persoon welke een behandeling ondergaat bij een masseur/behandelaar in dienst of werkende voor Laiffi.
 • Behandeling: een overeenkomst tussen Laiffi enerzijds en de cliĆ«nt anderzijds, waarbij tegen betaling door de cliĆ«nt, een massage wordt gegeven door Laiffi.
 • Betaling: geschiedt uitsluitend direct en Ć” contant of via bank betaalverzoek.
 • Reiskosten: worden in rekening gebracht als de behandeling op een ander adres plaatsvindt dan bovengenoemde adres, indien anders afgesproken.
 • Medisch: Laiffi verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten dient cliĆ«nt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Vrije wil: CliĆ«nt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Laiffi en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massages en/of behandelingen voortvloeien.
 • Uw gezondheid: is er sprake van medische klachten, is cliĆ«nt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt hij/zij medicijnen die het reactievermogen beĆÆnvloeden dan dient de cliĆ«nt dit door te geven aan Laiffi.
 • Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit beslist melden. CliĆ«nt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de eigen gezondheid aan Laiffi.
 • Dossier: Laiffi mag alleen met toestemming van de cliĆ«nt een dossier bijhouden. Zie hiervoor de Privacyverklaring.
 • Inzage dossier: naast Laiffi heeft slechts de betreffende cliĆ«nt recht op inzage in dit dossier. Dit dossier mag cliĆ«nt te allen tijde inzien, wijzigen of (laten) verwijderen. Zie hiervoor de Privacyverklaring.
 • Discretie: alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijk toestemming nooit aan derden verstrekt. Een derde kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een schriftelijke goedkeuring kan overleggen van cliĆ«nt. Zie de Privacyverklaring.
 • Uitsluiting: Laiffi behoudt zich het recht voor een cliĆ«nt van behandeling uit te sluiten als Laiffi twijfelt aan de medische gesteldheid van de cliĆ«nt.
 • Aansprakelijk: Laiffi stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, ongevallen of verlies van eigendommen in en rondom de bovengenoemd adres.
 • Stiptheid: Laiffi dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Annulering: tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is annulering mogelijk. Dit kan telefonisch of, bij geen contact, per sms/whatsapp. Bij te laat annuleren worden 50% van de kosten, van de overeengekomen behandeling, in rekening gebracht.
 • Algemene Voorwaarden: Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Laiffi verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Cadeaubonnen

 • Cadeaubon: is te verkrijgen vanaf 35,00 euro (30min.) en dient vooraf, het liefst bij reservering, overlegd te worden en is geldig t/m 1 jaar na afgifte.
 • Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
 • Laiffi is niet aansprakelijk voor directe of indirect beschadiging, diefstal of verlies en zoekraken van de cadeaubon.
 • Bij verlies van een cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande behandelingen.
 • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.
 • De cadeaubon is niet persoonsgebonden.
 • Annulering van de door u bestelde cadeaubon is niet mogelijk.
 • Het reproduceren van de cadeaubon/bonuskaart is verboden. Handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via Laiffi. Andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en aangifte zal worden gedaan.
 • De cadeaubon is alleen geldig indien deze voorzien is van een geldige handtekening van Laiffi.